Protecția datelor cu caracter personal

Stimați vizitatori,

În acest memorandum dorim să vă oferim informații detaliate cu privire la prelucrarea datelor Dvs personale în scopuri de marketing. La început am dori să vă explicăm de ce v- am solicitat acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopuri de marketing.

Țelul principal al prelucrării datelor este acela de a vă oferi cele mai noi informații cu privire la produsel e noi, serviciile noastre, și partenerii noștri comerciali. Un alt țel este de a vă face oferte limitate ca timp și informații practice, în formă scrisă sau formă electronică.

Ținând cont că din data de 25.5.2018 intră în vigoare prevederile Parlamentulu i European cu directiva UE 2016/ 679 cu privire la protecția persoanelor fizice în prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, prevederi care anulează directiva 95/46/ ES, este necesar să obținem de la Dvs din nou acordul, care corespunde noilor cerințe.

Citiți vă rog informațiile de mai jos cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, pe care le-am pregătit sub formă de întrebări, pentru ca acest memorandum să fie cât mai transparent și mai practic în că utarea
informațiilor. Dacă veți avea orice fel de întrebări sau observații cu privire la acordul Dvs, sunați la nr de telefon 0359/ 466 335
, sau trimiteți un e- mail la adresa: orinro@orin.ro

CUPRINS
1. Cine administrează datele Dvs personale?
2. Ce fel de date per sonale prelucrăm?
3. Din ce surse provin datele personale?
4. În ce scopuri ne-ați dat acordul?
5. Cât timp vom prelucra datele Dvs personale?
6. Cine sunt partenerii noștri comerciali?
7. Cine poate avea acces la datele Dvs personale?
8. Care sunt drepturile Dvs cu privire la prelucrarea datelor personale?
9. Cum puteți retrage acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal?

1. CINE ADMINISTREAZĂ DATELE DVS PERSONALE?
Administratorul datelor personale este compania care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Administratorul datelor Dvs personale pentru prelucrarea în scopuri de marketing este este compania: SC ORINRO SRL, Str. Brașovului, nr.17, Oradea, jud. Bihor
Pentru arhivarea înregistrărilor convorbirilor telefonice, administratorul datelor Dvs personale este compania: SC ORINRO SRL
, Str. Brașovului, nr.17, Oradea, jud. Bihor

2. CE FEL DE DATE PERSONALE PRELUCRĂM?
În scopuri de marketing prelucrăm următoarele categorii de date personale, care ne ajută să ajustăm oferta de produse și servicii, care v-ar place cel mai mult și să vă rezolve problemele.
■ Informații de identificare de bază–numele, adresa, data nașterii
■ Date de contact–număr de telefon, adresă de e–mail
■Date sociodemografice – date statistice cu privire la vârstă, sex, loc de muncă
■ Informații cu privire la utilizarea produselor și serviciilor – ce servicii ați avut de la noi în trecut, informații c u privire lautilizarea secțiunii clienți de pe internet. Pe baza acestor date vă putem recomanda produsele și serviciile cele mai potrivite.
■ Informații din înregistrările telefonice sau alte interacțiuni cu Dvs, spre exemplu e-
mail, chat, mesaje SMS.
■ Date despre geolocație – date despre geolocație din motoare de căutare pe internet. Aceste date pot servi de obicei pentru afurniza cel mai apropiat in termediar sau cel mai apropiat punct de lucru.

3. DIN CE SURSE PROVIN DATELE PERSONALE?
Datele personale menționate la punctul anterior le obținem direct de la Dumneavoastră. Aceste date personale Dumneavoastră ni le furnizați în contractele de clienți, sau în alte documente. Datele personale pot proveni de asemenea din surse accesibile public, registre și evidență, spre exemplu de la Registrul Comerțului. Datele Dvs personale pot proveni de asemenea de la terțe persoane, care sunt îndreptățite să le dețină.

4. ÎN CE SCOPURI NE-AȚI DAT ACORDUL?
Ne-ați dat acordul pentru a folosi datele în scopuri de marketing, care includ următoarele activități:
■ oferte de produse și servicii. Pe baza acordului Dvs, vă trimitem ofertele în format electronic, în special sub formă de e-mail sau mesaje text pe telefon, prin intermediul secțiunii clienți depe internet, în formă scrisă sau sub formă deconvorbire telefonică.
■ prelucrarea automată adatelor cu caracter personal cu țelul de a adapta oferta comercială nevoilor Dvs individuale
■ sondaje de cercetare a pieței cu privire la satisfacția cliențil or care au folosit produsele și serviciile noastre. Acordul oferit de Dvs în scopuri de marketing este la libera alegere. Însa este obligatoriu pentru a vă putea trimite oferte individuale de produse și servicii și cele ale partenerilor noștri comerciali. Fără exprimarea acordului Dvs nu vă putem
trimite oferte individuale de produse și servicii

5. CÂT TIMP VOM PRELUCRA DATELE DVS PERSONALE?
Ați dat acordul companiei pe durata relației contractuale și pentru următorii 10 ani de la încheierea relației contractuale sau până în momentul în care veți solicita retragerea acordului. Dacă nu sunteți, și nici nu veți deveni clientul companiei, acordul Dvs va fi valabil timp de 10 ani de la exprimarea acestuia sau până în momentul în care veți solicita retragerea acestuia. După expirarea perioadei corespunzătoare, datele Dvs vor fi șterse dar doar în limita și în scopurile pentru care conform preveder ilor legale nu este necesar acordul.

6. CINE SUNT PARTENERII NOȘTRI COMERCIALI?
În acordul Dvs sunteți de acord cu ofertele de produse și predarea datelor personale partenerilor noștri comerciali selectați. Parte
nerii noștri comerciali respectă și ei regulile cu privire la protecția datelor cu caracter personal și am încheiat cu ei un contract cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Partenerii comerciali sunt:
FAN CURIER
URGENT CARGUS

7. CINE POATE AVEA ACCES LA DATELE DVS PERSONALE ?
Pentru prelucrarea datelor în scopuri de marketing, pot avea acces la datele Dvs și alți subiecți, care prelucrează datele personale, precum intermediari, a căror sarcină este să intermedieze serviciile companiei. Spre exemplu companii externe, care administrează sistemele noastre sau alte servicii care asigură mersul companiei și prelucrarea datelor în scopuri de marketing. Cu intermediarii  menționați avem contracte cu privire la  prelucrarea datelor personale, pe baza cărora au și ei obligația de a respecta prevederile stricte cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

8. CARE SUNT DREPTURILE DVS ÎN PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Prelucrarea datelor Dvs personale este importantă pentru companiile din România, iar protecția lor de asemenea este foarte importantă. În prelucrarea datelor personale, aveți următoarele drepturi:

Informații cu privire la prelucrarea datelor Dvs personale

Informațiile includ în principal: identificarea și datele de contact ale administratorului, reprezentantului sau persoanei responsabile, scopurile prelucrării datelor, categoria datelor prelucrate, beneficiarul sau categoria beneficiarilor datelor personale, informații cu privire la transmiterea datelor personale în alte țări, perioada de stocare a datelor personale, administratorilor îndreptățiți, lista drepturilor Dvs, posibilitatea de a vă adresa la Instituția pentru protecția datelor cu caracter per sonal, sursa datelor personale prelucrate, informații cu privire la deciziile automatizate și profilarea automatizată.

Dreptul la accesarea datelor personale
Aveți dreptul la confirmarea faptului că datele Dvs sunt sau nu sunt prelucrate, și dacă da, aveți acces la informații cu privire la prelucrare, categoria de date personale prelucrate, beneficiarii sau categoria beneficiarilor, perioada de stocare a datelor personale, precum și dreptul la informații cu privire la drepturile Dvs, dreptul de a face plângere la Instituția pentru protecția datelor cu caracter personal, informații cu privire la sursa datelor personale, informații cu privire la faptul că deciziile și profilările sunt automatizate, informații cu privire la garanție în cazul transmiterii datelor către o țară terță sau organizație internațională. Aveți dreptul de a cere
o copie a datelor personale prelucrate.

Dreptul la corecții
Prelucrăm datele Dvs care nu mai sunt actuale sau date inexacte? Ați schimbat spre exemplu adresa? Vă rugăm să ne
informați și noi vom corecta datele personale.

Dreptul la ștergere (dreptul de a
fi dat uitării)
În unele cazuri prevăzute de lege suntem obligați să ștergem datele Dvs personale la cererea Dvs. Fiecare astfel de cerere
este supusă unei evaluări individ uale , pentru că și compania ORINRO SRL are obligația sau interesul îndreptățit de a
păstra datele personale.

Dreptul la prelucrare limitată
Dacă doriți ca datele Dvs personale să fie prelucrate exclusiv doar în scopurile obligatorii din punct de vedere legal, puteți solicta blocarea datelor personale.

Dreptul la portabilitatea datelor
Dacă doriți să oferim datele Dvs unei alte companii, vă putem furniza datele Dvs în format ul corespunzător cerințelor Dvs, dacă nu vom fi împiedicați de alte prevederi legale sau alte obstacole semnificative.

Dreptul de a vă opune și decizionare automatizată individuală
Dacă constatați sau aveți impresia că datele personale sunt prelucrate în contradicție cu protecția vieții Dvs private sau în contradicție cu prevederile legale, luați legătura cu noi și solicitați explicații sau rezolvarea stării necorespunzătoare.

Drep tul de a depune plângere la Instituția pentru protecția datelor personale
Vă puteți adresa oricând cu plângeri sau observații cu privire la prelucarea datelor personale, la instituția supraveghetoare, mai exact la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România, cu sediul în București, str. Olari, nr.32, sector 2.

Unde vă puteți revendica drepturile și sunt fondate aceste drepturi?
Fiecare drept în parte se poate revendica de la companie, telefonic la numă rul de telefon 0359/ 466 335, sau prin e-
mail la adresa: orinro@orin.ro , sau prin cerere scrisă expediată la sediul companiei, la adresa: SC ORINRO SRL, str. Brașovului, nr.17, Oradea, 410026. Toate informațiile și co municările cu privire la drepturile pe care le revendicați le oferim gratuit.

În cât timp puteți aștepta răspunsul din partea companiei?
Exprimarea și eventual informațiile cu privire la măsurile luate vi le oferim cât mai repede posibil, cel târziu în decurs de
o lună. În caz de nevoie, în funcție de complexitatea și numărul cererilor, putem prelungi acest termen până la două luni. Vă vom informa cu privire la prelungirea termenului inclusiv motivele prelungirii.

9. CUM PUTEȚI SOLICITA RETRAGEREA ACORDULUI PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?
Acordul pentru prelucrarea datelor personale este bazat pe principiul liberei alegeri. Acest lucru înseamnă că puteți
renunța oricând la acordul dat. Nu doriți să mai primiți oferte de produse și servicii de la partenerii noștri comerciali? Ne
pare rău, dar respectăm absolut decizia Dvs.

Ce trebuie să conțină cererea de retragere a acordului?
■ Cine face cererea de retragere. Vă rugăm să menționați numele și prenumele Dvs, adresa de domiciliu și data nașterii, ca să vă putem identifica.
■ Unde transmiteți această cerere. Cererea de retragere se poate adresa la toate punctele de lucru, sau dacă doriți să primiți în continuare oferte doar de la anumite puncte de lucr u, menționați cele de la care doriți sau nu doriți să fiți contactat.
■ Informația cu privire la faptul că nu doriți să prelucrăm datele Dvs. Dacă doriți să primiți doar anumite oferte,
menționați despre care dintre ele este vorba, ca să putem acționa cu m doriți Dvs.
■ Semnătura Dumneavoastră de mână. Cum pot trimite cererea de retragere ?
■ Cererea de retragere a acordului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing se poate transmite în formă scrisă, ca să putem înregistra solicitarea Dvs. Nu uitați să semnați cererea.
■ Prin notificare scrisă trimisă către sediul companiei sau la adresa de corespondență.
■ Prin notificare scrisă transmisă la adresa de e-mail: orinro@orin.ro

Contact

info@colagenulmeu.ro
+40 359 466 334

În zilele lucrătoare între orele  9:00 și 16:00

S.C. ORINRO S.R.L., Str. Brașovului, nr.17, Oradea, jud. Bihor,  410 026

CUI: RO24685815, Nr.Reg.Com: J05/2696/2008